dinsdag 30 mei 2023

Interview met Steven Vromman

Interview met Steven Vromman

Nieuwe Reeks: Gastblogs/interviews op de Zelfvoorzieningsbijbel van en met mensen die ook met zelfvoorziening of met bewust leven bezig zijn. 

 

Ken of BEN jij iemand die hier ook een gastblog of interview rond zelfvoorzienend leven, bewust leven, anders leven, ... wil publiceren?! Neem dan zeker contact met me op: dezelfvoorzieningsbijbel@gmail.com !

Eerder besprak ik de toekomstroman Amor Mundi en de non-fictie leidraad om meer toekomstbestendig te worden, Hoop, allebei door Low Impact Man Steven Vromman geschreven. Vandaag beantwoordt hij de vele vragen die ik me na het lezen van zijn boeken stelde!

Vragen over de goedheid van de mens:

DZV: In je roman Amor Mundi benadruk je het belang van een nieuw mensbeeld als oplossing om de wereld te helen: mensen zijn van goede wil. Je hoort wel eens zeggen: 'The people who are destroying this planet have names and addresses':  er bestaan mensen die we rechtstreeks kunnen aanspreken op hun overmatig grote aandeel aan de vervuiling. Deze miljonairs hebben immens veel macht, vermogen en invloed -- die ze evengoed ten goede zouden kunnen inzetten.

Volgens de principes van Rutger Bregman die jij in Amor Mundi volgt moeten we ook naar deze egoïstische miljonairs met compassie luisteren: zou jij dat kunnen? En hoe zou jij zo'n gesprek aangaan?

Ik denk dan aan het gesprek dat je had met de varkensboeren in het kader van het stikstofakkoord: ik vond dat een mooi gesprek dat tot wederzijds begrip en vertrouwen en misschien wel verandering en verbetering leidde, net zoals je vooropstelt in je boek Hoop: het is belangrijk om aan Lokaal Sociaal Kapitaal te werken.  

De belangrijkste vraag die uit dit alles volgt: Misschien kunnen we een Globaal Sociaal Kapitaal opbouwen, door actief het schuldbemiddelingsgesprek aan te gaan met de 'hoofdschuldigen' (miljonairs, CEO's, ...) van de crisissen in de wereld en de 'slachtoffers' (betrokken en bezorgde wereldburgers)?

Steven: Ik zou het zeker zien zitten om daarmee in gesprek te gaan, op voorwaarde dat het niet voor de camera's is: niet in debatvorm voor een publiek, maar een-op-een of met een paar mensen. 

Een tweede belangrijke voorwaarde zou zijn dat de ander bereid is om zo'n gesprek aan te gaan. Dat is immers niet zo evident. 

Ik zou in de eerste plaats willen luisteren en vragen wat voor die persoon belangrijke zaken zijn in het leven: wat hoopt hij, waar droomt hij van, wat hoopt hij voor zijn kinderen. 

Op die manier zou ik aanknopingspunten zoeken, want ik ben ervan overtuigd dat ook de CEO's van de meest vervuilende bedrijven bezorgd zijn voor de toekomst. 

Ik zou me wel heel erg moeten weerhouden om te oordelen. Ik zou erop letten om de ander niet te proberen te overtuigen: dat roept immers enkel weerstand op.

DZB: In je roman Amor Mundi staken de 'consumentisten' tegen de opgelegde manieren van ecologischer gaan leven: deze mensen willen terug naar hun oude (vervuilende) levensstijl. Het personage Mona was vroeger shopverslaafde, maar ze verandert helemaal. Zovelen in onze wereld vandaag lijken echter niks te geven om wat er gaande is, en dan heb ik het zowel over mensen die zich zeer bewust zijn van de oorzaak van de problemen als mensen die (nog) onbewust zijn. De oorzaak van elke (shop)verslaving ligt denk ik bij een liefdeloze opvoeding: is het daarom niet beter om nu al bij baby's en ouders te beginnen, en vandaag al bv meer tijd te voorzien voor ondersteuning van zowel ouders als kinderen, ipv op ecopsychologen in te zetten achteraf?   

Steven: Ik denk dat de twee nodig zijn. Veel mensen zijn opgegroeid in een model van consumptie, competitie en ego opbouwen: het is belangrijk om met die mensen aan de slag te gaan. Maar tegelijk moeten we inderdaad baby's, kleuters, kinderen van jongs af aan al bijbrengen dat samenwerken belangrijk is, dat verbondenheid met de natuur belangrijk is, dat echt geluk niet afhankelijk is van de spullen die je kan kopen. 

Er moet dan wel nog iets nààst die opvoeding gebeuren, want kinderen komen buiten het gezin terecht in een wereld vol reclame. Denk maar aan wat ze op tv zien, op schermen zien, wat ze zelfs in het straatbeeld zien: er worden continu duizenden boodschappen gegeven die aanzetten tot consumeren. Ook dàt zou moeten stopgezet worden, zodat je de nieuwe generatie een kans geeft om daar allemaal op een andere manier mee om te gaan. 

DZB: Samenhangend met Mona's verslavingen: heb jij een persoonlijke verslaving die niet past in een planeetvriendelijke toekomst? (de mijne zijn chocolade en de auto boven de fiets verkiezen)

Steven: Ja, ik deel jouw passie voor chocolade en zoetigheid in het algemeen: ik ben veel onderweg en kan in stations moeilijk automaten passeren zonder daar iets uit te halen, zoals een blikje of snoepje... 

Nog iets ernstiger: ik breng meer tijd dan ik zou willen door op mijn smartphone. Het is dan wel een fairphone, maar die is evengoed verslavend. Mijn telefoon biedt interessante voordelen, zoals een deelauto reserveren, de treinen checken, de weg vinden, etc, maar uiteindelijk zit ik toch ook veel doelloos erop te kijken naar nieuwsberichtjes en klimaatsites en apps. Ik ben er veel tijd aan kwijt: het is een verslaving. 

DZB: Nog in verband met 'zovelen die niets lijken te geven om wat er gaande is': Geert Noels (in het interview in de Standaard) vindt burgerparticipatie een vorm van 'selectieve democratie' en daarmee gevaarlijk, wat is jouw mening? 

Steven: Ik vind het zeer vreemd dat Noels het een 'selectieve democratie' noemde in dat gesprek, omdat bij echte burgerparticipatie er net heel goed op wordt gelet dat er een representatieve selectie is van àlle lagen van de bevolking: alle leeftijden, achtergronden, economische statussen moeten daartussen zitten. Terwijl, als je nu kijkt naar ons parlement: daar zitten bovengemiddeld veel advocaten in, mensen die economie hebben gestudeerd, universitairen sowieso. Ons huidige parlement is absoluut geen weerspiegeling van onze samenleving. 

Dus ik denk dat 'selectieve democratie' niet klopt, en dat het zeer interessant zou zijn om meer experimenten te doen rond burgerparticipatie en participatieve democratie. Het blijkt namelijk, dat wanneer je een zeer diverse groep bij mekaar brengt, en je hen de tijd geeft om rustig over een bepaald probleem na te denken, dat daar vaak veel interessantere ideeën uitkomen dan wanneer je alleen een groepje experten die in dezelfde bubbel zitten daarover laat nadenken.

DZB: In Amor Mundi slaan de Consubendes toe, maar denk je niet dat er veel en veel meer geweld zal voorkomen in een wereld in crisis?

Steven: Moeilijke kwestie... Ik vrees ook dat er meer geweld zal zijn in tijden van schaarste, spanningen en conflict. Ook vandaag al zien we dat er een enorme polarisatie aan de gang is. Dat er altijd maar heftiger wordt gereageerd, dat de remmen sneller los zijn, bv ook in het verkeer: we zijn een stukje zelfcontrole verloren. Ik vrees dus dat er meer geweld zal zijn dan in mijn boek. Toch heb ik het geweld in mijn boek wat willen beperken, omdat ik geloof dat mensen van nature goed zijn: de meeste mensen deugen. Het is een keuze. Ik weet het dus niet goed, maar het kan ook zijn dat er toch meer solidariteit komt, en niet per sé meer geweld. 

DZB: De symbolische naam Man van het hoofdpersonage valt op. Wat ik frappant vind, is dat je Man aan het eind van het boek onvruchtbaar maakt. Wou je daarmee, ondanks al je optimistische ideeën en je hoop voor de toekomst, aangeven dat de mens (Mankind) onvruchtbaar wordt? Dat we uitsterven? Dat we alsnog zullen verdwijnen?

Steven: Aan de ene kant staat Man symbool voor mankind, voor de mensheid in zijn geheel. Nu, ik besef dat 'man' niet zo gendervriendelijk is, maar goed, die naam kwam het meest naar boven. Bijkomend elementje: het zijn de laatste drie letters van mijn achternaam. Een stukje van Man komt uit mij, ook bij de andere personages. 

'Amor Mundi' gaat over: de mensheid die in een tijdperk van verandering terechtkomt. En de vraag daarbij is: welke richting gaat die mensheid dan kiezen? 

Gaan we onvruchtbaar worden? Ik heb dat van die onvruchtbaarheid niet per ongeluk gedaan maar ik heb evenmin per sé het sentiment willen meegeven dat je nu vaak hoort bij jonge mensen, ook bij mijn twee oudere kinderen -- twintigers: 'We gaan niet aan kinderen beginnen in deze wereld.' Nogal wat mensen stellen zich nu die vraag: willen we al of niet kinderen krijgen? 

Voor mij is de toestand van de wereld niet het signaal om te moeten stoppen met ons voort te planten: zo kijk ik er helemaal niet naar. De toekomstige generaties zijn voor mij net de reden om me in te zetten voor de planeet. Als we geen toekomstige generaties meer zouden produceren is onze strijd sowieso zinloos. 

Het is zeker niet mijn idee dat het goed is dat we zouden uitsterven. Wat ik wel goed vind is dat we ons bewust zijn van de impact van de mensheid: vandaar dat die Wereldregering in Amor Mundi ook met dat idee komt van een kinderquotum, en dat ze daar op een zachte manier mee proberen om te gaan. 

Ik denk ook niet dat de hele mensheid zal verdwijnen, zelfs niet met de meest negatieve denkbare klimaatsituaties, tenzij misschien als dat ook nog eens zou gecombineerd worden met een groot atoomconflict, of een asteroïde of een ongelooflijk slecht virus. De kans dat heel de mensheid verdwijnt lijkt me zeer, zeer klein. Want: Bepaalde regio s worden interessant, zelfs bij een paar graden opwarming. Siberië en Alaska bv gaan zelfs met een paar graden opwarming nog een aangenaam klimaat hebben: daar is veel water, daar is nog biodiversiteit. Er zal zeker een groep mensen overleven.

Vragen over dictaturen en overheden, samenlevingsvormen:

DZB: In 'Hoop' werk je een positief toekomstscenario uit waarbij 'alle vormen van financiële speculatie aan banden worden gelegd'. Dan denk ik: graag, maar hoe zou je zoiets bewerkstelligen? Heb je daar niet minstens een eco dictatuur of eco terrorrisme voor nodig, om zoiets af te dwingen?

Steven: Ik denk dat speculatie een ongelofelijke 'driver' is van alles wat er misloopt. Al die 'short selling' en speculatie is veel groter geworden dan de èchte economie. 

Ik denk dat je speculatie op een democratische manier aan banden zou kunnen leggen, zonder ecodicattuur of terrorrisme. 

Het moet wel op een hoger niveau: een land of continent kan dat niet op zichzelf beslissen. Stel dat de Verenigde Naties zouden hervormd worden en dat daar een eerlijker verdeling komt... Want nu hebben de rijke landen daar het meeste macht... 

Het financieel systeem zoals we het nu kennen is uiteindelijk het gevolg van WO II en de Bretton Woods conferentie: daar heeft men destijds een aantal regels op een democratische manier vastgelegd. Dat kunnen we nu ook: zeggen dat sommige dingen te ver gaan en dat we die aan banden gaan leggen. Kijk naar huidige voorbeelden zoals de inspanningen om de kapitaalsvlucht naar bepaalde eilanden tegen te gaan.

DZB: Vind je Bhutan een voorbeeld van een goede samenleving, met hun toeristentaks en het belang dat ze aan het Bruto Nationaal Geluk hechten?

Steven: Ik ken het niet uit eerste hand maar heb er al veel over gelezen, het Bruto Nationaal Geluk blijkt interessant. Die toeristentaks is ook interessant, omdat toerisme een zeer ongelijk proces is: wij kunnen op reis naar gelijk waar gaan, maar miljarden anderen kunnen nergens naartoe reizen. Met heel het idee van het Bruto Nationaal Product nu berokkenen we veel schade. Bij veel regeringen ligt de focus op groei, maar daar is het BNP als meetinstrument nooit voor bedoeld.  

DZB: Een Klimaatbudget leek me eerst een hoopvol alternatief om burgers te stimuleren voor de ecologische oplossing te kiezen, maar zo'n budget is net zo goed een vorm van digital currency. Overheden zouden zo'n digitale betaaltool ook kunnen misbruiken om een dictatuur en controlemaatschappij mee te kunnen creëren -- wat is jouw mening?

Steven: Vijftien jaar geleden las ik dat idee van klimaatbudget voor het eerst bij David Fleming en was ik er redelijk voor te vinden. Maar nu, en dat heeft ook met corona te maken, denk ik niet dat het de ultieme oplossing is. 

Klimaatbudget kan enkel werken als je voor elke persoon alles registreert. Als je van elke persoon weet: wat koopt die, hoe verplaatst die zich, etc. Om dat alles in te voeren: dat is een een groot probleem, want bedrijven kunnen die info misbruiken, en ze doen dat ook al.

Een koolstoftaks aan de basis zou dan interessanter kunnen zijn. Bij de productie van iets wordt dan gekeken: hoeveel co2 zit daarin -- dat bepaalt de prijs van dat product. Als consument kan je vervolgens kiezen voor het duurdere product (dat voor meer uitstoot zorgt) of voor het goedkopere. Het verschil is dat niemand iets hoeft te weten over je keuze. En dan moet je geen individuele boekhouding van koolstof of klimaatbudget bijhouden.   

DZB: Je ziet geen grote toekomst voor A.I.?

Steven: Dat is dubbel. Ik zie mensen die er razend enthousiast over zijn. Ik ben dat niet, omdat ik denk -- en er zijn slimmere mensen dan ik die daar ook voor waarschuwen -- dat A.I. ons nog meer afhankelijk maakt van technologie. En wie de technologie beheerst, heeft de macht in de samenleving. 

A.I. blijkt ook een soort systeem te zijn waarbij zelfs de ontwerpers niet goed meer weten hoe het werkt, misschien is er sprake van bewustzijn. Het maakt me ongerust. 

IA. zal niet alles oplossen. 

We kunnen ook in een dictatuur of controlemaatschappij terechtkomen waarbij grote tech-bedrijven alle macht in handen hebben. Of in een combinatie, zoals in China, waar de overheid en de grote tech-bedrijven samen de controle hebben.  

Ik ben kritisch, zeker ook omwille van het energieverbruik: dat is gigantisch. 

We moeten zeer omzichtig met A.I. omspringen, al vrees ik dat die vertrokken trein al niet meer te stoppen is...

DZB: Zou jij, als het kon, terug willen naar een bestaan als jager-verzamelaar?

Steven: Nee, ik zou dat niet willen en niet kunnen! Ik zou hopeloos verhongeren, vrees ik. Ik zou niet weten welke planten ik kan eten, of hoe ik een schildpad ofzo zou moeten klaarmaken. Ik wil ook niet terugkijken naar die periode met een romantische nostalgische bril, zo van vroeger was alles beter: dat is geen goed idee. Wat mij betreft is een samenleving met winkels, handel, ambachten, energie, internet, gezondheidszorg enzovoort zeker ok. 

Teruggaan naar die periode is ook niet mogelijk, want er is niet genoeg natuur over om 8 miljard mensen van jacht -en visvangst te laten leven.  Dat zou ook survival of the fittest worden: ik ben geen voorstander. Ik heb wel bewondering voor mensen die zelfvoorzienend proberen te zijn, zolang het ook gekoppeld is aan de gemeenschap. Probeer met een groep: met 30 à 40 mensen samen zelfvoorzienend te leven. Ik geloof niet dat individuele zelfvoorziening een oplossing is: ook daar is veel te weinig ruimte voor, voor een gezin heb je al snel een paar hectare nodig.

Over nieuwe grote verhalen nodig hebben:

DZB: Werk je aan een tv-reeks of film editie van je boek, om nog meer mensen te inspireren?

Steven: Ik zou dat wel tof vinden, want naar mijn gevoel staan er redelijk wat filmische, spectaculaire scenes in mijn boek. Maar zelf ben ik er niet mee bezig. Ik heb Amor Mundi aan scenarioschrijvers bezorgd, maar ik vrees dat het eerst in het Engels zou moeten verschijnen om kans te maken opgepikt te worden voor verfilming. 

Ik hoop wel op een verfilming en probeer er mensen warm voor te maken. 

DZB: Wat vind jij concreet de meest hoopvolle evolutie of voorbeeld waar je al van gehoord hebt? Uit welk hoopvol voorbeeld haal jij energie?

Steven: Goh. Meest hoopvol is moeilijk te zeggen: er zijn kleine en grote dingen. 

Grotere dingen die ik volg hebben soms met technologie te maken. De prijs voor zonne-energie die spectaculair blijft dalen vind ik zeer hoopgevend. Een ander voorbeeld: door de crisis in Oekraïne gebruikt een gemiddeld gezin hier 20 procent energie minder! Plots slagen mensen er wel in om veel minder energie te verbruiken, iets waar ik al jaren voor ijver.

Wat kleine initiatieven betreft: daar is een heel netwerk van. Jonge ondernemers, burgers, bv mensen die een bedrijfje opzetten rond zelfgemaakte zeep (! :) of die een verpakkingsvrije winkel beginnen, of een deelinitiatief starten. Die initiatieven zijn niet groot maar wel belangrijk, ze vormen voor mij een soort van mycelium, want die mensen kennen mekaar ook vaak. Ik vind het hoopgevend dat er in onze bodem een heel netwerk klaar zit. En als het 'bos' dan afbrandt, als ons huidige systeem in mekaar zakt, zit in de bodem alles klaar om op een andere manier een nieuw ecosysteem op te bouwen. 

Ik haal ook energie uit ontmoetingen met jonge mensen die zich vandaag wel al bewust zijn van de problemen, en die nu ook al andere keuzes maken. Twintigers van vandaag kijken bv heel anders naar bezit dan toen ik twintiger was. Op mijn 18e spaarde ik al voor een tweedehands auto, maar de (stedelijke) jongeren van vandaag zeggen: 'Een auto moeten wij niet hebben!' Ook een woning kopen is voor hen bijna niet mogelijk, ze zijn meer bereid om te delen.

Ik ben ook hoopvol over de veerkracht van de natuur: eigenlijk onvoorstelbaar, hoe sterk de natuur, als je haar met rust laat, in staat is zichzelf te herstellen. Het duurt niet lang of het leven komt terug. Er zijn tal van voorbeelden van habitats die hersteld zijn. Onlangs nog op de site van de VRT ging het over hoe slechts een negental diersoorten (zoals wolven, gnoes, otters en walvissen) een enorm belangrijke rol spelen in het beheersen van vegetatie of in het beheer van andere soorten. Die negen diersoorten hebben een enorm positieve impact op het klimaat. 

We zouden bij wijze van spreken heel veel kunnen oplossen door niks te doen: door stukken natuur met rust te laten, niet 'tussen te komen,' en daar geen economische activiteiten uit te voeren. De natuur haar gang laten gaan. Die nieuwe inzichten over de veerkracht van de natuur vind ik hoopgevend. 

DZB: We hebben nieuwe grote verhalen nodig. Fictie weerspiegelt de maatschappij, postapolayptische romans met tragische eindes zijn er genoeg, ken jij voorbeelden van andere cli fi romans, naast Amor Mundi, die een positief en hoopvol beeld schetsen waarop we ons kunnen focussen?

Steven: Binnen het clifi-genre is er een subgenre, Solar Punk: hoopvolle postapocalyptische verhalen, ik vind dat Amor Mundi daar ook bij past. Meest interessant vond ik The Ministry for the Future van Kim Stanley Robinson. Dat gaat over een rampzalige hittegolf in India. Geo-engineering komt erin aan bod, maar ook de veerkracht van mensen, en er worden nieuwe systemen ontwikkeld. Het boek is ook radicaal, nog een stapje gedurfder: de grootste vervuilers worden in dit boek vermoord...

Andere boeken die ik gelezen heb zijn eerder melancholisch of treurig: de wereld gaat erin achteruit en men beschrijft hoe het almaar lastiger wordt voor de mensen om te overleven.

DZB: Ben je ook in donkere cli-fi al creatieve, bruikbare ideeën of oplossingen tegengekomen?

Steven: Weinig! Je komt bij die donkere cli-fi heel snel terecht in een overlevingssysteem, met mensen die met elkaar vechten. Netflix heeft zo van die reeksen waarin de held er meestal wel in slaagt zijn gezin terug te vinden, of iets op te lossen, maar ik vind daar weinig bruikbaars in. Ik vermoed dat het, vanuit het standpunt van de makers interessanter is om te focussen op geweld en negativiteit, omdat dat beter in de markt ligt. Ik wil wel de BBC serie Years and years vermelden. Die reeks volgt een aantal mensen in een nabije toekomst. Het meest realistische aan die serie is niet de spectaculaire ineenstorting van de beschaving, maar wel hoe het leven stapje voor stapje lastiger wordt en hoe mensen daarop reageren. Het is geen vrolijk verhaal, maar wel een interessante denkoefening...

DZB: Steven, hartelijk dank voor dit gesprek!  


maandag 22 mei 2023

Boek Bespreking: Hoop, Een Kompas in Turbulente Tijden van Steven Vromman

Boek Bespreking: Hoop, Een Kompas in Turbulente Tijden van Steven Vromman*

*Sommige van de links in deze tekst zijn affiliatie links. Dat betekent dat ik mogelijk een kleine commissie verdien wanneer jij iets aankoopt op die sites. Jij betaalt geen cent extra via een affiliatie link, maar dankzij je steun help je me om hier te kunnen blijven bloggen: een grote dankjewel alvast!

Wat voor Toekomst gaan we tegemoet?

In een eerdere post besprak ik de toekomstverbeeldende roman Amor Mundi van Steven Vromman, vandaag bespreek ik zijn leidraad 'Hoop, een Kompas in Turbulente Tijden': over hoe we samen toekomstbestendig kunnen worden. Binnenkort post ik hier een interview met de auteur zelf. Meer info kan je alvast vinden op: turbulentetijden.info

Ik denk al veel langer na over hoe de toekomst op deze planeet er zal uitzien, en over of en hoe ik me op die toekomst moet/kan voorbereiden. 'Hoop' overstijgt het concept van preppen, want het betrekt de lokale gemeenschap.

De crisissen die de Aarde momenteel meemaakt zijn ongezien. Het verhaal van de door ons mensen veroorzaakte vervuiling en de gevolgen die daaraan vasthangen: da' s geen ontspannende lectuur. Net daarom willen zoveel mensen er niks over horen: ze steken hun kop in het zand, sluiten zich af. Steven Vromman probeert ook deze mensen toch nog te bereiken, met als hulpmiddel: flauwe moppen! 

En wat mij betreft werkt die humor: ik moest meerdere keren hardop gniffelen, en ik vind van mezelf dat ik een serieus iemand ben. 

Dit boek wil een anker zijn voor al wie ongerust is over de toekomst en richtlijnen wil: hoe nu verder? Wat kunnen we doen? 

Daarbij gaat het niet enkel over ons concreet voorbereiden met draaiboeken, voorraden en actieplannen, maar ook en vooral over hoe we onze mentale veerkracht kunnen opkrikken, zodat we de uitdagingen die op ons af gaan komen aan kunnen gaan. 

Mentale Veerkracht (her)Opbouwen

Eenzaamheid is een van de meest aanwezige kwalen in onze maatschappij. Vromman noemt het verdwijnen van onze sociale cohesie een van de globale risico's vandaag: net daarom is het NU het moment om ons Lokaal Sociaal Kapitaal op te gaan bouwen, om onze buren te leren kennen en te helpen.

Risico's voor de komende jaren uiteengezet in 'Hoop'...

Volgens Steven zitten we qua situatie momenteel in Code Geel, als we de coronabarometer toepassen op onze huidige toestand: het systeem vertoont barsten. Eerst was er de corona schok. Nu is er de oorlog en de energieprijzen. Onze overheid wekt weinig vertrouwen op, daardoor winnen extreemrechtse, polariserende partijen aan invloed. Er komen steeds vaker klimaatrampen voor: denk aan de hitte van vorige zomer, het lage waterpeil, de waterbom. 

Als we enkel, zoals onze overheid nu, aan symptoombestrijding van deze ernstige alarmsignalen doen ipv het hele systeem grondig te veranderen, dan komen we onvermijdelijk in de Rode Zone terecht. 'Dan riskeren we de ineenstorting van de beschaving.' Toch hebben we op elk moment keuzes. Het hele systeem veranderen is hard werken, maar moeilijk gaat ook, en de tijd dringt. 

Wat vandaag vanzelfsprekend is... Zou morgen zo kunnen zijn...

Hoe wil jij met deze beangstigende realiteit van een wereld in crisis omgaan, vraagt Steven. Kies je ervoor om:

1.Te vluchten

Persoonlijk vlucht ik absoluut: ik ben een nieuwsvermijder (ik schreef daar eerder over hier: Over je eenzaam voelen in je ecologische overtuiging). 

2.Te vechten

Ik 'vecht', eenvoudigweg door de keuzes die ik maak in mijn dagdagelijkse leven. Ik gebruik een composttoilet om drinkwater te sparen, ik eet vegan om dierenleed en vervuiling te voorkomen, ik kies ervoor om niet te vliegen, ik koop enkel bio groenten en fruit, ik steun waar mogelijk de lokale economie, ik koop enkel tweedehands kleren en als ik ze nieuw koop dan bio, vegan en fair. Ik kies ervoor om niet mee te doen aan de Rat Race (lees hier Praktische Tips om aan de Rat Race te ontsnappen!). En ik blog over al deze zaken in de hoop mensen te inspireren.

3.Te bevriezen

Ik bevries best veel: dan word ik moedeloos, down en bang en voel ik me alleen. Ik herinner me mijn complete ontreddering, wanhoop en verdriet toen onze tuin overstroomde. En dan was het water ons huis nog niet eens binnengekomen!

Steven Vromman stelt dat er een vierde reactie is om met de uitdagingen waar we voor staan om te gaan, namelijk:  

4.Te VERBINDEN: volgens Steven is Verbinden het sleutelwoord, gekoppeld aan Veerkracht en Voorbereiding

Samenwerken: dat is wat ons mensen als soort onderscheidt. Volgens zenmeester Thich Nhat Hanh zijn we allen een: we vormen één organisme, dit is het inter-zijn. Schaden wij de planeet, dan schaden we onszelf. 

Het is hoog tijd om onze talenten te bundelen. En om in Vertrouwen te investeren, want wie je vertrouwt, zal je sneller helpen.

Enkele tips, uiteengezet in 'Hoop'...

Emoties Accepteren, Uiten en Delen. 

Steven vertelt hoe belangrijk het is om je gevoelens over de toestand van de Aarde te delen met anderen: je verdriet, je angst en je woede -- dat kan bv in Rouwcirkels.  Zo creëer je Actieve Hoop, door samen veerkracht op te bouwen. Extinction Rebellion organiseert regelmatig cirkels.

Zelf organiseer ik af en toe Vrouwencirkels (When the Women gather, the World will Heal) en er bestaan talloze organisaties die hetzelfde doen, zie bv de vzw vrouwencirkels.be en mannencirkels. Misschien voel je je geroepen om zelf een cirkel of een buurtbijeenkomst te organiseren -- ook dan biedt 'Hoop' je tips!

Hoe kunnen we ons Voorbereiden op Toekomstige Crisissen? 

Onder de noemer Voorbereiding bespreekt Steven wat je allemaal concreet kan ondernemen om voorbereid te zijn in geval van: overstroming, hittegolf, droogte, koude, brand, stroomstoring, een nucleaire ramp, en wat te doen als je moet vluchten. 

Je Lokale Netwerk Opbouwen is onontbeerlijk in elke crisissituatie, ivm voedsel, spullen en zorg. Volgens Rutger Bregman (De meeste mensen deugen) komt in noodgevallen net het beste in mensen naar voren: mensen willen elkaar helpen. 

Wacht echter niet tot iemand anders initiatief neemt: zet zelf de eerste stap. Een quote uit de (erg mooie) film The Green Book: The world is full of lonely people afraid to make the first move


Bij het opbouwen van netwerken vormen kinderen vaak de 'lijm' die ons verbindt: door hun ongedwongenheid leggen we vaker en sneller contacten. Mensen met kinderen kunnen elkaar leren kennen en 'village dates' organiseren: Lynn Geerinck nam hiertoe een prachtig initiatief, lees er alles over op haar site Village Dates

Voor wie geen kinderen heeft, kunnen gemeenschappelijke doelen of interesses de 'lijm' vormen. Er bestaan allerlei initiatieven zoals Hoplr, Helpper, Vamilie.nl die je kunnen helpen om je te verbinden met je naaste buren. Zeg je buren gedag. Doe aan random acts of kindness. Er zijn zelfs mensen die brood bakken voor hun buren en daar een kookboek over schrijven! Als je iemand kan helpen of je buurt mooier kan maken, doe dat dan!

Nieuwe Verhalen Creëren

Quote uit Hoop: 'De grootste hindernis om tot daadwerkelijke veranderingen over te gaan, is wellicht het gebrek aan voorstellingsvermogen': we zitten vast in verhalen die we onszelf vertellen, we zien niet dat er andere mogelijke toekomsten zijn. 

Oplossing voor deze impasse: doe niet niks, blijf niet bij de pakken zitten, maar doe datgene waar je in gelooft, en doe het in je eigen leefomgeving en met gelijkgezinden

Vromman stelt je volgende vraag: wat is jouw rol in deze cruciale tijd, deze omkantelingsperiode? Jij bent de verandering, wat je ook kiest! Hij biedt richtlijnen om je ikigai te bepalen: jouw hoogstpersoonlijke reden van bestaan, de rol die jij in de wereld te spelen hebt, opdat we samen meer goede impact te hebben: wat kan je goed, waar haal je plezier uit, wat heeft de wereld op dit moment nodig, en waaruit kan je een inkomen halen. 

Bij het boek zit een handig actieplan, je kan daarmee testen of je klaar bent voor woelige tijden, en je kan mogelijke concrete acties plannen.

Ter inspiratie: Deze acties wil ik nemen na het lezen van dit boek:

-mijn tanden laten nazien en mijn ogen (nog iets dat ik vaak uitstel)

-een Lokaal Netwerk opbouwen

-een katadyn pocket waterfilter kopen

-ik leg een voorraad blik en bokaalvoedsel aan, ik ga binnenkort dieper in op dit soort van concrete voorbereidingsmaatregelen in een blogpost: 'we moeten het eens over preppen hebben'

-ik haal zandzakken in huis

-ik lees Rutger Bregmans boeken Gratis geld voor iedereen en De meeste mensen deugen (staan al erg lang op mijn te lezen lijstje)

-ik plant een walnoot aan (is heel belangrijk bij voedselbevoorrading)

-ik plak noodnummers (opnieuw) duidelijk zichtbaar in huis op: 100, 112 (brand en ambulance) , 101 (politie)

Las jij dit boek? Wat vond je ervan? Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
dinsdag 16 mei 2023

Boek Bespreking: Amor Mundi van Steven Vromman

Boek Bespreking: Amor Mundi van Steven Vromman*

*Sommige van de links in deze tekst zijn affiliatie links. Dat betekent dat ik mogelijk een kleine commissie verdien wanneer jij iets aankoopt op die sites. Jij betaalt geen cent extra via een affiliatie link, maar dankzij je steun help je me om hier te kunnen blijven bloggen: een grote dankjewel alvast!

Dit boek bulkt van de ideeën. Het is een toekomstroman, binnen het nieuwe genre dat Cli Fi (Climate Fiction) heet, en ik vond het bijzonder spitsvondig, ingenieus, creatief, en alomvattend. 

Ik ben al langer op zoek naar een ver-beeld-ing van een mogelijke toekomst, een alternatief voor het heersende kapitalisme, een ander verhaal. Vromman slaagt erin om zo'n mogelijk alternatief voor ons te visualiseren. Aan het eind van Amor Mundi bevinden we ons in het 'Bioceen, de fase waarin een evenwicht is bereikt met de mens als constructief onderdeel van het levensweb.'

Zie hier een stukje hoopvolle, mogelijke toekomst:

'De vele plaatsen die door de mens verlaten zijn vertonen een bloei van soorten en ecosystemen. Het universele basisinkomen gekoppeld aan het klimaatbudget heeft de economie helemaal omgeturnd. De economie is nu kleinschaliger, lokaler, coöperatief, waardegedreven, menselijker. Aandeelhouders zijn volledig aansprakelijk voor mogelijke schade van de bedrijven waarvan ze aandelen hebben. Alle handel is nu eerlijk. Groei of technologie zijn niet een doel op zich, hooguit een middel. ... Het gaat nu om welzijn, welbevinden, een vervuld leven en een bloeiende planeet. ... De gemiddelde werkweek bedraagt nu vijftien uur. Extreme armoede bestaat niet meer, extreme rijkdom nog minder. Niet iedereen is gelijk, wel gelijkwaardig. De grondwet voor planeet Aarde is de uitdrukking van een nieuw globaal bewustzijn.'

In Vrommans toekomst helpen ecopsychologen je om afscheid te nemen van je voormalige 'consumentistische' levensstijl. De vleesindustrie wordt er fors afgebouwd en hardleerse vleeseters krijgen te maken met de massaal uitgezette anti-vlees teek (die echt bestaat: na een beet van dit beestje wordt je allergisch aan vlees!). Er wordt aan mariene permacultuur gedaan. Met de sunglacier (die echt bestaat) kan men water uit lucht halen. Mensen reclaimen de aarde: je kan nooit grond bezitten, enkel tijdelijk beheren - de aarde is van iedereen. En er komt een Grondwet voor de planeet.

Amor Mundi bevat nog veel meer geweldige en realistische ideeën, alternatieven en oplossingen, zoals lintbebossing -- wat een mooi woord, en wat een mooi idee als alternatief voor de Belgische lelijkheid van de lintbebouwing.

 De toekomstige wereldkaart volgens Amor Mundi

Amor Mundi is visionair, en al heeft Steven niet alles alleen bedacht (achteraan staan zeer interessante bronnen), het is een fantastische prestatie om al die ideeën te bundelen in een heel leesbaar en hoopgevend verhaal. Ik zet alvast op mijn leeslijst:

-Eric Holthaus De toekomstige Aarde voor een ander hoopvol toekomstbeeld

-Rutger Bregman: Gratis Geld voor Iedereen, en De meeste Mensen Deugen

-Henk van Arkel: Eigen geld maken

-Steven Vromman: Hoop, de opvolger van Amor Mundi met heel concrete tips om jezelf en je naasten toekomstbestendig te maken - dit boek zal ik hier volgende keer bespreken. 

De vaak flauwe humor (waar ik geen probleem mee heb: humor is een heel interessante manier om het lastig te aanvaarden klimaatverhaal te brengen) in Amor Mundi vind ik op zijn best wanneer hij wrang wordt:

In de roman valt op een dag facebook plots weg. Helemaal weg. En daarna volgen instagram, tik tok en alle andere sociale media: ze zijn gewoonweg verdwenen. Na de initiële schok, zo schrijft Vromman, gaat het leven gewoon door: 'De bejaarden kregen evengoed hun 2 sneetjes wit brood en anderhalve minuut om naar het toilet te gaan.'

Na het uitvallen van de sociale media verdwijnt op een dag plots ook AL het virtuele geld van de wereld -- spoorloos: je kan geen online betalingen meer doen, niet meer met de kaart betalen, niet meer speculeren.

Omdat er geen virtueel geld meer is wordt een Europees basisinkomen ingevoerd, en er komt een her-waardering van het geld: 5€ wordt 50€. Deze nieuwe Euro wordt al gauw de Neuro genoemd. De koopkracht en de creativiteit van de mensen stijgt.

Dit is een realistisch toekomstverhaal, dat zich baseert op wetenschappelijk onderbouwde mogelijke scenario's. Uiteraard komen er rampen aan bod. Brugge overstroomt, en dat is niet on plausibel. Er ontstaan zelfs zelfmoordgolven -- een vrij onbekend fenomeen dat ook in het Duitsland van WO II plaatsvond, zie bv 'Kind, beloof me dat je de kogel kiest'. 

Door al die ellende wordt pijnlijk duidelijk wat nu het allerbelangrijkste is in onze samenleving: voedsel en zorg. Zowel overheden als burgers gaan doen-denken in plaats van te doemdenken om de klimaatuitdagingen en de angst die daarmee samengaat aan te kunnen: 'Niet panikeren, organiseren!'

Verdriet hebben om hoe het met de aarde gesteld is màg: 'Het uiten van verdriet en wanhoop is een gezonde reactie op de huidige situatie. Het toelaten van de pijn maakt dat er ook ruimte komt voor hoop, dankbaarheid, liefde.' En: 

'De pijn om de wereld is een toegangspoort tot heling van onszelf en de Aarde.

Ondanks verdriet, angst en woede blijft het geloof in het goede en in de Hoop altijd aanwezig: bv in het mooie antwoord op een lastige vraag die in de huidige tijden bij sommigen leeft: moet je in deze wereld nog wel een kind op de wereld ztten? Het antwoord in Amor Mundi luidt: 'Als we in zwaar weer komen, dan zijn wij er om onze kinderen te koesteren. En zelfs al vergaat de wereld de dag na zijn geboorte, dan nog is het voor mij de moeite.'

Een prent uit 'Kleine Adam' van Mariëtte Vanhalewijn, zie onder voor de reden. 

'Liefde is het enige wat we hebben' is een mooie verwijzing naar de titel, die geïnspireerd is op denkbeelden en een titel van filosofe Hannah Arendt: we kunnen onszelf, en de wereld, telkens opnieuw vernieuwen

En dat denkbeeld deed mij dan weer denken aan het prachtige kinderboek dat ik zo mooi vind: Kleine Adam van Mariëtte Vanhalewijn.

Het jongetje Adam vindt de wereld zoals hij is vreselijk: al die oorlogen, vervuiling, ziektes, ellende. Daarom veegt hij hem -- huppakee -- de riool in. 

Adam veegt de wereld de riool in. 

En hij tekent een nieuwe wereld: een betere. Hij komt echter al snel tot de constatatie dat er in de nieuwe wereld in minder dan geen tijd opnieuw oorlog is, en uitlaatgassen zijn. Hij wil een andere wereld: 'Wij allemaal samen kunnen er toch iets aan doen!' roept hij uit. Maar de mensen luisteren niet. Ze geloven Adam niet en ze worden boos: 'Je kunt de wereld toch niet veranderen!'

'Dat kunnen we wel!' besluit Adam moedig: hij geeft het niet op en tekent een grote regenboog.

'Ik moet die wereld 

telkens en telkens 

en telkens opnieuw 

anders denken.

En anders dromen.

En anders tekenen.

Misschien luistert

er toch wel eens iemand

naar mij...'

Kleine Adam eindigt met de magisch mooie opdracht:

'Het is niet uitgesloten dat Kleine Adam de wereld toch nog een beetje verandert... Wie zal het zeggen!'
 

Las jij Amor Mundi? Wat vond je ervan? 

donderdag 11 mei 2023

Interview Geert Bogaert van Ecoprojecten: Ecotoiletten zijn de toekomst!

Zo mooi en zo eenvoudig kan een oplossing zijn...

Interview Geert Bogaert van Ecoprojecten: Ecotoiletten zijn de toekomst!


Nieuwe Reeks: Gastblogs/interviews op de Zelfvoorzieningsbijbel van en met mensen die ook met zelfvoorziening of met bewust leven bezig zijn. 

 

Ken of BEN jij iemand die hier ook een gastblog of interview rond zelfvoorzienend leven, bewust leven, anders leven, ... wil publiceren?! Neem dan zeker contact met me op: dezelfvoorzieningsbijbel@gmail.com !

Vandaag aan het woord: Geert Bogaert van ECOprojecten.  


Ecotoiletten zijn de toekomst

De wijdverspreide droogte in Europa trof in 2022 verschillende sectoren, zoals de landbouw, het riviertransport en de energievoorziening . Zelfs de drinkwatervoorziening kwam in gevaar. De droogte zette zich deze winter door in Spanje, Italië en Zuid-Frankrijk met veel minder neerslag dan normaal en lage waterstanden in rivieren en meren als gevolg. Gelukkig zorgt de natte lente hier bij ons voor de nodige aanvulling van de grondwaterstanden.

Naast de toenemende droogte kampen we in België en Nederland vooral met de slechte waterkwaliteit van onze rivieren. Die behoort al jaren tot de slechtste van Europa omwille van te veel meststoffen, pesticiden, PFAS en microplastics. Over vier jaar, in 2027, moeten alle Europese lidstaten voldoen aan de Europese KaderrichtlijnWater.

Deze waterproblemen gaan op termijn ook ons sanitair systeem veranderen. Tegen 2050 worden menselijke uitwerpselen volop gerecycleerd. Dat is een voorspelling. Waarom is dat zo? Hoe bouwen we aan de weg naar 2050?

“We kunnen geen droogte of stortvloeden tegenhouden, maar we kunnen ophouden met water te verspillen en te vervuilen”, zegt Geert Bogaert van ECOprojecten . “Met z’n allen hebben we een grote impact op waterverbruik en vervuiling door dagelijkse handelingen, zoals simpelweg naar het toilet gaan.”
We werpen een blik in de toiletpot en op de toekomst van duurzame sanitatie.

Watertoilet: verouderd symbool van beschaving

Vlaanderen spoelt jaarlijks de hoeveelheid water van het hele Albertkanaal door het toilet. Watertoiletten zijn dan ook verantwoordelijk voor 30% van ons waterverbruik.

Een kwart van alle stikstofvervuiling en de helft van alle fosforvervuiling in onze rivieren komt daar terecht via riool/toiletwater van huishoudens . Niet enkel ongezuiverd rioolwater, maar ook gezuiverd rioolwater bevat nog stikstof en fosfaten. Als je weet dat de helft van ons drinkwater uit rivieren komt, gaat er dan geen alarmbel rinkelen? Drinkwatermaatschappijen hebben steeds meer moeite om ons drinkwater zuiver te krijgen. Om pesticiden en medicijnresten uit het water te krijgen is een 4de zuiveringstrap nodig. De kosten van drinkwater zullen in de toekomst alleen maar stijgen.

Geert: “Het watertoilet als symbool van beschaving en hygiëne is in werkelijkheid een verouderd afvalmodel met onze rivieren als dumpplaats. We hebben een duur en inefficiënt sanitair systeem dat een gevaar is voor het milieu en onze gezondheid. We kunnen het ons niet meer veroorloven om de inhoud van onze toiletpot te laten verwateren.

Het bruine goud

Naast de waterverspilling en de vervuiling van drinkwater door watertoiletten, zijn er nog redenen om ons sanitair systeem over een andere boeg te gooien. Menselijk afval bevat namelijk veel organisch materiaal en waardevolle nutriënten zoals stikstof, fosfor en kalium. Dit materiaal kan getransformeerd worden in voedingsstoffen voor planten. Ons afval keert dus best terug naar de bodem in plaats van in het water terecht te komen. Maar enkel op voorwaarde dat het eerst is omgevormd tot een veilige en gezonde materie. Een beetje zoals in een bos-ecosysteem alle plantaardig en dierlijk afval op de bosbodem worden getransformeerd tot bosgrond. Deze transformatie wordt bereikt door compostering, waarbij menselijke mest gezuiverd wordt van ziektekiemen, medicijnresten en andere vervuilende stoffen. De ‘bewerkers’ van deze natuurlijke zuivering zijn bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Dat is biotechnologie van Moeder Natuur. Het eindproduct is humus, een meststof en bodemverbeterend middel dat in een toekomstig duurzaam landbouwsysteem kunstmest kan vervangen. (Studie Häfner)

ZVB: Hoe ben je bij ecotoiletten terechtgekomen? Wat was je eerste ervaring ermee?

Geert: “Ons gezin maakte 10 jaar geleden de omslag naar ecotoiletten. Als aanpak van waterverspilling en -vervuiling kan dat tellen. Je bespaart 30L/dag en 10.000L/jaar water per persoon. De menselijke mest wordt gecomposteerd en belandt dus niet in het riool.”

Het was een creatieve oplossing voor een tekort aan regenwater. Meer en langere droogteperiodes waren er de oorzaak van dat de oude regenwaterput steeds vaker leeg kwam te staan. Het regenwater werd voornamelijk voor de toiletten gebruikt.

Geert: “Wat moesten we doen: het verbruik verminderen of een nieuwe en grotere regenwaterput steken? We kozen voor het eerste en waren al snel enthousiast over het ecotoilet.”

Voor de was en de tuin bood de oude regenwaterput wel voldoende volume. Bovendien hadden ze nu een bijkomende materiaalstroom om compost van te maken. En die compost is erg welkom in de (moes)tuin.

Geert: “Het vroeg een kleine aanpassing om meer met de eigen mest geconfronteerd te worden. Maar het heeft iets ‘down to earth’. Je weet dat je met een ecotoilet deel bent van de oplossing i.p.v. het probleem.”

“Toen we onze toiletten begonnen ter beschikking te stellen van klimaatcampings en betogende klimaatjongeren, groeide het idee om hierrond een bedrijf op te starten. Al snel kregen we enthousiaste reacties van mensen die naar je toekomen en zeggen: ‘hé, dit zou echt handig zijn voor ons voedselbos/onze gemeenschappelijke moestuin/tinyhouse’. Ook openbare bossen en parken kunnen voorzien worden van een ecotoilet. Je hebt immers geen riolering en wateraansluiting nodig.”

ZVB: En hoe zit het met het praktisch gebruik en de compostering?

Geert: “Vanuit onze eigen ervaring wilden we het gebruik van een ecotoilet zo comfortabel mogelijk maken. Ons eerste ecotoilet was een buitentoilet. Daarna plaatsten we nog twee toiletten in huis zodat we goed konden ervaren hoe je je ecotoilet geurvrij houdt.”

Menselijke mest wordt door bacteriën, schimmels en bodemorganismen omgezet naar humus. Dit proces noemen we compostering. Door een temperatuur van 50°C gedurende minstens 24 uur worden alle ziektekiemen vernietigd. Door een langere composteringstijd van 1 à 2 jaar worden ook medicijnresten of hormoonverstorende stoffen verwijderd of sterk gereduceerd.

Geert: “Composteren van je mest wordt een taak die je één keer per week een half uurtje tijd kost. Je voegt in afwisselende lagen mest en vers ‘groen’ materiaal toe en dekt alles zorgvuldig toe met hooi of stro. Met een compost-thermometer hou je de temperatuur in je composthoop makkelijk zelf in de gaten. In het eerste jaar bouw je je composthoop op; daarna gaat die nog een jaar op rust. Na 2 jaar is de menselijke mest omgevormd tot een rijke, geurloze humus. Een perfecte en veilige bodemverbeteraar voor in de tuin!”

De proefcomposteringsinstallatie in het Duitse Eberswalde toont aan hoe menselijke mest op industriële schaal kan gecomposteerd worden. De mest wordt eerst op hoge temperatuur gehygiëniseerd en daarna gecomposteerd met toevoeging van klei, vers groen materiaal en biochar. Als laatste stap wordt de humusmeststof gezeefd. Hele proces duurt zo’n 3 maanden. Er gebeurt een controle op medicijnresten via 6 indicatorstoffen en tevens een kwaliteitscontrole op de eventuele aanwezigheid van E.Coli, salmonella, enterokokken en Clostridium perfringens.

ZVB: Waar zitten de belangrijkste verschillen tussen de ecotoiletten die je op de markt vindt?

Geert: “Composttoilet, droogtoilet, strooiseltoilet, ecotoilet: what’s in a name? Er bestaan inderdaad verschillende technieken zonder (of met heel weinig) water, met of zonder urinescheiding, met interne of externe opvang/compostering, enz.
Wij willen trouw blijven aan het basisprincipe om urine en faeces samen op te vangen. De toevoeging van plantaardig strooisel zorgt voor de juiste koolstof/stikstof-verhouding en de juiste vochtigheid voor een optimale compostering.

Systemen die urine en vaste fractie scheiden, worden voornamelijk ontworpen om het volumeprobleem te minimaliseren; urine is namelijk de grootste fractie (1 à 1,5L urine per dag t.o.v. 0,3L faeces). Deze systemen zijn minder ecologisch aangezien de urine meestal toch wordt afgevoerd naar het riool en dus blijft zorgen voor watervervuiling.”

Er zijn wel een paar jonge bedrijven/technieken die specifiek enkel urine verwerken, afkomstig van grote inzamelpunten zoals festivals en campussen.
Zo werd in Leuven bij Aquafin in 2015 een struviet – proefinstallatie in gebruik genomen waardoor fosfor uit de urine gekristalliseerd wordt tot magnesiumammoniumfosfaat of struviet. De urine van Rock Werchter werd er verwerkt. Deze installatie is momenteel niet meer in gebruik omwille van ongunstige marktprijzen.
In Frankrijk maakt Toopi Organics een biostimulant o.b.v. urine: geselecteerde bacterieculturen gericht op plant/wortel ontwikkeling helpen nutriënten in de bodem beschikbaar te maken. Het product leverde positieve proefresultaten op, heeft een lage en stabiele prijs en wordt op duurzame wijze geproduceerd.
Samen met het Zwitserse Aurin, een bemestingsproduct van genitrificeerde urine, zijn het de eerste producten die een markttoelating hebben gekregen. 


ZVB: Kunnen ecotoiletten ook toegepast worden in steden en appartementsgebouwen?

Geert: “Ik ken een aantal inspirerende voorbeelden van ecologische sanitatiesystemen in binnen- en buitenland. Maar dat is nog niets vergeleken met de database van de Linköpinguniversiteit in Zweden met meer dan 6.000 voorbeelden en studies rond duurzame sanitatie.”

De Zwitserse wooncoöperatie L’Equilibre koos ervoor om in haar appartementswoonblokken diverse systemen toe te passen.
In Cressy gaat het om een systeem van strooiseltoiletten die verbonden zijn met individuele composteerders die in de kelder van het gebouw staan opgesteld.

In Vergers gaat het om een systeem met scheiding van urine en faeces. De urine wordt collectief opgevangen om er een vloeibaar bemestingsproduct van te maken. De faeces wordt individueel in het appartement verwerkt door wormencompostering.
In Soubeyran gaat het om een systeem met watergespoelde toiletten waarbij de vaste delen in een collectieve wormencompostering worden verwerkt, terwijl het vloeibare deel wordt gezuiverd waardoor het water opnieuw voor de toiletten of in de tuin kan gebruikt worden.

Dichter bij huis, meer bepaald in Gent, wordt voor 400 appartementen in de Nieuwe Dokken een systeem toegepast waarbij de inhoud van de vacuümtoiletten en de keukenresten collectief wordt ingezameld en verwerkt in een vergistingsinstallatie. Deze levert een deel van de warmte en elektriciteit terug aan de appartementen. De restfracties worden verwerkt tot bodemverbeterende producten. Het systeem werd eerder al in het Nederlandse Sneek toegepast.

ZVB: Waarom zijn ecotoiletten de toekomst? Kunnen ze de wereld redden5?

Geert: “Stel je voor dat 8 miljard planeetbewoners dit principe toepassen. Naast de waterbesparing, levert dit propere rivieren op en proper drinkwater. Het voorziet ons van kwalitatieve meststoffen, vruchtbare bodems en gezonder voedsel. Het Chinese landbouwsysteem hield 4000 jaar stand dankzij het consequente gebruik van menselijke uitwerpselen als landbouwmest. Ecotoiletten zijn een verrassend simpele oplossing voor waterverspilling en watervervuiling.”

ZVB: Hoe zit het met duurzame sanitatie in de rest van de wereld?

Geert: “Ik heb sterk de indruk dat duurzame sanitatie in ontwikkelingslanden meer aandacht krijgt dan in onze Westerse wereld. Dat komt omdat deze landen zich geen duur en verspillend sanitair systeem kunnen permitteren. Bij ons bestaat nog steeds de valse perceptie dat we dat wel kunnen.”

In de sloppenwijken van Cap Haïtien in Haïti heeft de organisatie Soil ervoor gezorgd dat zo’n 6.000 gezinnen voorzien werden van een strooiseltoilet met een ophaaldienst voor de mest. Het initiatief zorgt voor meer hygiënische leefomstandigheden en plaatselijke werkgelegenheid. De mest die wordt gecomposteerd en verkocht aan kleine boeren en tuinders, is betaalbaar; kunstmest is dat niet.

In Nairobi (Kenia) worden door het bedrijf Sanergy larven van de soldatenvlieg gekweekt op menselijke mest. Die larven worden gedroogd en als dierenvoeder verkocht; de restfractie wordt gebruikt als meststof.
Door de organisatie Sanivation wordt de menselijke mest van een groot vluchtelingenkamp in Kenia omgevormd tot brandstofkolen. Deze kolen worden door de vluchtelingen gebruikt om vuur te maken om eten te koken, als alternatief voor houtkap. 

Houthaksel: een voorbeeld van strooiselmateriaal...
 

ZVB: Stel, we gaan massaal het composttoilet gebruiken. Welke hakselbronnen kunnen we dan toepassen?

Geert: “Het systeem van droogtoiletten vraagt een belangrijke input van strooiselmateriaal. We moeten op zoek gaan naar grote plantaardige rest- en afvalstromen die kunnen verwerkt worden tot toiletstrooisel. Ik denk dan aan bijvoorbeeld aan snoeihout en groenafval dat heel fijn verhakseld en gedroogd wordt.”

ZVB: Hoe zit het met de wetgeving over het composteren van menselijke mest?

Voor de thuiscompostering formuleert VLACO aanbevelingen voor het organisch afval dat je mag composteren of best niet composteert. Een aantal materialen, waaronder menselijke mest, worden afgeraden. Er zijn echter geen wettelijke bepalingen die dit expliciet verbieden.

Geert: “Het is begrijpelijk dat de overheid een voorzichtig standpunt inneemt omdat de kennis en de praktijk van de gemiddelde thuiscomposteerder geen veilig eindproduct garanderen wanneer met bepaalde dierlijke of menselijke bijproducten gewerkt wordt. Dit wil niet zeggen dat er geen manieren bestaan om ook deze producten op een veilige manier te composteren.”

Composteringsbedrijven zijn onderworpen aan een hele reeks voorwaarden en wettelijke bepalingen. De wetgeving is complex en er zijn veel betrokken instanties.
Om menselijke mest te composteren is er onder meer een grondstoffenverklaring van OVAM nodig en dient een nationaal goedgekeurde stoffenlijst in de meststoffenwet aangepast te worden. Kwaliteitscontrole en keuringsattesten worden door nationale voedselagentschappen of certificeringsinstellingen uitgevoerd/toegekend. Maar ook Europa legt haar regels op. Zo zal de Europese lijst met componentmateriaalcategorieën (CMC) van de Europese meststoffenwetgeving aangepast moeten worden om producten CE-markering te kunnen toekennen.

Geert: “Om duurzame sanitatie mogelijk te maken, is een aanpassing van de huidige wetgeving nodig, met kwaliteitsnormen en –controle. Dit biedt garanties om afgeleide producten van menselijke mest op de markt te brengen. Een Green Deal ‘Nieuwe sanitatie en nutriëntenrecyclage’, waarin alle stakeholders samenwerken rond technieken, wetenschappelijk onderzoek en de voorbereiding van nieuwe regelgeving, zou een eerste stap kunnen zijn.

Hoopgevend is dat ondertussen in Europa (Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk) al wat sectororganisaties het levenslicht zagen. Zo wordt kennis gedeeld en verspreid en kan je tegenwoordig deelnemen aan congressen over het thema.”

ZVB: Vertel wat meer over het project waar jij van droomt.

Er worden heel wat acties en pilootprojecten opgezet met de bedoeling bewust te maken (vaak met de hulp van wat humor). Zo is er een Nederlandse èn een Duitse documentaire die allebei de naam ‘Holy Shit’ dragen. Nog in Nederland kan je de foodtruck ‘Broodje Poep’ wel eens tegenkomen op één of ander festival. Je eet dan een broodje belegd met groenten die bemest werden met compost van menselijke mest. Als je de behoefte voelt, kan je een kakje deponeren in het droogtoilet bij de foodtruck (en zo is de korte keten rond).

In Duitsland organiseert NetSan het project ‘1000 Trocken-Trenn-Toiletten (TTTT)’ om de moeilijkheden, de diversiteit en de goede praktijkvoorbeelden van droog/scheidingstoiletten te onderzoeken.

Geert: “Ik droom van een proefproject rond de inzameling en verwerking van menselijke mest in een stedelijke context. Een project dat ervoor zorgt dat de natuurlijke kringloop volledig wordt hersteld doordat de compost nadien wordt gebruikt om voedsel te produceren voor de deelnemende gezinnen. Een samenwerking tussen de lokale overheid, kenniscentra, burgers en privébedrijven kan dit bewerkstelligen. Het op grotere schaal inzamelen en verwerken van menselijke mest in Vlaanderen is op zich niet zo moeilijk omdat veel infrastructuur al aanwezig is. We kennen de inzameling en compostering van GFT door afvalintercommunales al langer. Die infrastructuur kan uitgebreid en aangepast worden aan de specifieke vereisten voor hygiënisatie en zuivering van menselijke mest.” 
 
Geert, Dankjewel voor dit gesprek!

donderdag 4 mei 2023

Vegan recept: miso met brandnetel en zevenblad

Vegan recept: miso met brandnetel en zevenblad

De lente is de tijd om veel brandnetel te eten! Ben je brandnetelrecepten zoals:

-brandnetel kervelsoep

-oosterse couscous met brandnetels

-zevenbladlasagne (je kan het zevenblad door brandnetel vervangen)

-of groene tofu van brandnetel...

...beu, probeer dan eens een miso recept: overheerlijk en nog gezond ook. 

Ik stel als groenten buiten brandnetel en zevenblad wortel, champignons en ui voor, maar misosoep is heel veelzijdig. Je kan dus ook bv werken met pastinaak, paksoi, bloemkool, daikon, etc etc. Wat de miso miso maakt, is look, gember, sojasaus, misopasta en zeewier: die vervang je best niet.

Vegan recept: miso met brandnetel en zevenblad

Nodig:

-handschoenen (om netels mee te plukken en optioneel fijner te snijden)

-verse neteltopjes, ongeveer twee kopjes is al voldoende

-vers geplukt jong zevenblad, ook ongeveer 2 kopjes

-2 el olie

-1 ui, geschild en in blokjes

-1 teentje look, geperst

-1 dikke duim verse gember, geschild en geraspt 

-1 el gedroogd zeewier naar keuze (vb dulse, wakame, nori, ...)

-2 wortelen, geschild en in lange reepjes

-1 pak tofu, in blokjes gesneden of in lange reepjes

-optioneel: champignons, in stukjes

-1l water

-2 el sojasaus

-1el misopasta

-gesnipperde bieslook naar smaak

Hoe maak je het?

1.Pluk de netels en het zevenblad.

2.Was ze en snij ze in grote stukken - heb je ze liever heel, dan sla je deze stap over.

3.Verhit de olie in een grote pot.

4.Bak de ui glazig.

5.Voeg wortelgroenten toe en optionele champignons en laat even stoven.

6.Voeg look en gember toe en roer goed.

7.Voeg de tofu toe en roer.

8.Blus met het water en de sojasaus. 

9.Voeg het zeewier toe.

10.Laat 10 minuten koken op laag vuur.

11.Voeg dan de netels en het zevenblad toe en laat nog drie minuten koken.

12.Haal van het vuur.

13.Schep met een grote soeplepel wat vocht in een klein kommetje.

14.Laat even koelen, voeg dan de miso toe en roer los met een vork.

15.Voeg nu de inhoud van dit kommetje aan de soeppot toe en roer. 

16.Lekker met rijst of noedels!

zondag 30 april 2023

Intensieve Bijenteelt, vreemd bijengedrag, en Ideeën voor Bijvriendelijke Alternatieven

Hallucinant beeld: Koolzaadveld wordt bespoten terwijl er bijenkasten vlakbij staan...

Intensieve Bijenteelt, vreemd bijengedrag, en Ideeën voor Bijvriendelijke Alternatieven

Het zag er heel romantisch uit: plots stonden er acht bijenkasten aan mijn terras in een zee van gele bloemen: koolzaad.

Vroeger hield ik zelf bijen -- ik probeerde ze op bijvriendelijke wijze te verzorgen:

-in een kast zonder voorgevormde raten, waar ze, zoals in het wild, vrije raat kunnen bouwen

-zonder in te grijpen: niet oogsten, geen broed weghalen, de koningin niet merken, kortom: de bijen maximaal met rust laten

-niet met chemische middelen behandelen tegen ziekte: het is belangrijk dat bijen zelf immuniteit opbouwen. Om minder te moeten behandelen, is het belangrijk dat wij meer voor biologisch voedsel gaan kiezen en voor minder vlees: dan worden er bv o.a. minder intensief bespoten monocultuur maïsvelden gezaaid en komt er meer diversiteit voor bijen, waardoor ze sterker worden.  

'Mijn' bijen vlogen verschillende jaren vrolijk door mijn tuin. Het was een voorrecht om hen te mogen gadeslaan. De verschillende kleuren stuifmeel die aan hun pootjes kleefden, hun gezoem, hun gedans boven de kast om zich te oriënteren, hun gefoerageer doorheen de hele tuin, vaak op 'rare' plaatsen: op de grond, op de was aan de wasdraad (om water op te zuigen), ... Bijen zijn prachtig.

Helaas bleef het volk niet leven. Een natte winter (we wonen aan een beek, en ik vrees dat de plek die ik voor de kast had uitgekozen te donker en te vochtig was) deed hen de das om. 

We haalden geen nieuwe bijen, omdat we onze handen vol hadden aan ons zoontje.

Maar onlangs arriveerden daar dus acht kasten, vlak aan ons terras. En nu zien we die bijen overal in de tuin: ze bezoeken de paardenbloemen en de pruimenbloesems, ze zuigen dauwdruppels op. Het is zo fijn om hen te ontmoeten en om hen te horen zoemen en te zien vliegen: ik heb hen echt gemist, ontdekte ik.

Ondertussen heb ik een aantal zaken geobserveerd, ivm deze intensieve bijenteelt op verplaatsing. 

De imker is een vriendelijke man en ik verwijt hem niks. Toch stel ik me vragen bij het volgende, wat ik kan zien:

1.Bijen op verplaatsing vormen stevige concurrentie voor de lokale insecten

=>acht kasten, dat is ongeveer 240.000 individuele bijen. Nu is het koolzaadveld achter ons best groot. Toch zie ik de bijen op heel veel andere bloemen (de paardenbloemen, de pruimenbloesems). En ik geef ze geen ongelijk: wie wil er nu alleen maar koolzaadnectar eten, maanden aan een stuk?? Deze bijen genieten dus van de lokale flora. Maar voor de lokale andere insecten, denk solitaire bijen, metselbijen en hommels, is de aanwezigheid van deze acht kasten een echte aanslag! Er blijft niet veel meer over voor de lokale nectareters. 

Daar komt de sproeiwagen...

2.Ook koolzaad wordt intensief met gif en chemische middelen besproeid, zelfs als er bijen op 'gezet' worden om de oogst te maximaliseren

=>Toen ik doorkreeg dat het koolzaad was, dat achter ons huis gezaaid was, was ik opgelucht. Ik dacht (verkeerdelijk): koolzaad wordt niet intensief bespoten met gif. Wanneer er tarwe, maïs of aardappelen in het veld staan, moeten wij hier om de haverklap de ramen dicht doen. Het gif waarmee die monoculturen besproeid wordt stinkt afschuwelijk vies. Die geur is een van de hoofdredenen waarom ik ervoor kies om bio te eten en bio te kopen: die geur gilt gewoon: 'Pas op! Dit is vergif voor aarde, dieren en mensen!' Ik dacht dat koolzaad niet bespoten werd, maar helaas: slechts enkele dagen vooraleer de bijenkasten arriveerden, zagen wij de sproeiwagen arriveren.

'Misschien is het een groeihormoon,' opperde mijn vriend: 'een stof die al die bloemen tegelijk doet groeien.'

Ook al geen fijne gedachte, dat er volop met hormonen rond je huis gespoten wordt, ook al ruik je ze dan niet. We weten van de buren dat o.a. tarwe intensief met groeihormoon bespoten wordt. In vroegere tijden, toen tarwehalmen manueel geoogst werd - iets dat veel tijd in beslag nam - was het belangrijk dat niet alle aren tegelijk rijp waren. Maar vandaag moeten ze wel allemaal tegelijk oogstklaar zijn, want oogsten gebeurt met grote machines, op slechts enkele uren tijd. 

Toen de kasten arriveerden, vertelde ik de vriendelijke imker dat ik het vreemd vond: slechts enkele dagen voor zijn bijen kwamen, was er nog met 'iets' gespoten. Wist hij toevallig wat?

'Oh,' zei hij, 'dat zal een insecticide geweest zijn. Maar dat is selectief, hoor: de bijen hebben daar geen last van.'

Maar de andere insecten wel...

Nog hallucinanter: enkele weken nadat de bijenkasten hier stonden, hoorden we de sproeiwagen aankomen. Er wordt dus met gif gespoten terwijl de bijen hier staan! We zagen de druppels op de kast, nadat de wagen vertrokken was. Lekker, honing met insecticide?! 

Dit gif is niet het enige waar de bijen mee kampen: in het veld naast de koolzaadbloemen is net gebeerd. Er is geen scheidingsmuur tussen koolzaadbloemen en bemest veld, dus ik vermoed dat heel wat bloemen mestklodders op zich kregen: lekker, honing met varkensmest?!

Erg mooi en kleurrijk, zo'n koolzaadveld... Maar als je de tractorsporen volgt, zie je hoe dichtgeslagen de aarde is, en hoe vies van kleur: bespoten...

3.Bijen worden behandeld zoals andere dieren in de intensieve veeteelt: ze 'dienen' slechts als winstvergrotende 'producten' -- dingen -- en worden intensief bewerkt en behandeld. 

=>De imker komt minstens een keer per week langs om de bijen te beroken. Rook maakt hen rustig: omdat de bijen denken dat er brand uitgebroken is. Ze maken zich dan klaar om de kast te verlaten, zuigen zich vol met honing om hun kostbare oogst te redden. Doordat ze vol en zwaar van de honing zijn, hebben ze minder steekneiging: aangenaam voor de imker, die moet controleren of ze honing aan het produceren zijn, of de koningin nog leeft, of er broed is, etc.

Wat mij betreft: ik vind dit intensief bewerken van de bijen respectloos. Hoe zou jij je voelen als minstens een keer per week het dak van je huis opengebroken werd, waardoor je dure isolatie (bijen gebruiken propolis) kapot ging, en waardoor je temperatuurskosten oplopen want je hele opgebouwde binnenwarmte ging eraan, en je lijdt aan stress omdat je elke keer weer denkt dat er een noodgeval is (brand)? Jazeker, we hebben het hier over insecten en niet over mensen. Toch kan je niet ontkennen dat deze insecten belemmerd worden in hun natuurlijk gedrag (vrije raat bouwen, zwermen, op allerlei soorten bloemen ipv slechts één vliegen, ...). Hun oogst waar ze zo lang aan gewerkt hebben wordt vervangen door suiker. 

Moet werkelijk alles om winst, geld en 'nut' (voor ons mensen dan) draaien? Ik pleit voor meer respect voor deze magnifieke wezens, die van enorm belang zijn voor onze voedselbevoorrading. 

4.Vreemde observatie: Bijen vinden ons composttoilet interessant??!!

-Verder nog een heel bijzondere observatie: we komen de bijen overal in de tuin tegen. Ook... op onze composthoop, waar wij heel regelmatig de inhoud van onze compost wc emmers legen. Het lijkt zelfs, alsof de bijen actief op zoek gaan naar de inhoud van onze emmers?! Ik zocht even op, en wat blijkt:

->Bijen missen in hun dieet bepaalde zouten. Daarom is het een gekend fenomeen dat je ze op plekken waar veel menselijke of dierlijke urine is ziet, bv in wc hokjes op festivals! Voor meer uitleg, zie: Reviveabee: Are bees attracted to urine?

->Een andere verklaring: Aziatische bijen hebben een bijzondere verdedigingstechniek tegen hoornaar aanvallen ontwikkeld: ze smeren uitwerpselen van andere dieren rond hun nestingang. De geur, of de camouflage van de bijengeur, schijnt de hoornaars op afstand te houden! Dit gebruik maken van technische hulpmiddelen getuigt van een hoge intelligentie. Zie voor meer info deze artikels:

Bijen gebruiken 'werktuigen' om hoornaars af te schrikken van National Geographic

Wilde honingbijen smeren poep aan hun voordeur om hoornaars buiten te houden

Conclusie

Deze bijen op verplaatsing worden intensief bewerkt. Ze moeten en masse produceren. Hun oogst, die heel erg monotoon is (naast onze paardenbloemen en pruimenbloesems veelal enkel monocultuurvelden en de occasionele tulp uit een buurtuin in de omtrek), wordt hun afgenomen en vervangen door suikerwater. Ze mogen niet zwermen. Ze worden opgepakt en verhuisd, zomaar. Hun huis wordt met regelmaat verstoord. En hun omgeving wordt met insecticide, mest en wie weet wat nog bespoten. 

Het ziet er dus misschien heel idyllisch uit, die bloemen en die kasten, maar de werkelijkheid is anders.

Wat zou een alternatief kunnen zijn?

-Op zijn minst zouden landbouwers en imkers kunnen samenwerken om een brede strook aan andere bloeiende bloemen rond het koolzaadveld te kunnen inzaaien. Opdat ze wat meer variatie voor de bijen voorzien, en opdat ze ook voor de lokale insecten cateren. 

-Je kan zelf bijenlok'kasten' in je tuin plaatsen, zoals log hives of rocket hives. Dit zijn uitgeholde boomstammen (ze bootsen de natuurlijke habitat van bijen in het wild na: de holle boom) die puur als huisvesting bedoeld zijn: je kan er geen honing uit oogsten. 

-Je kan stoppen met honing eten, en in de plaats daarvan kiezen voor een plantaardig alternatief, zoals zelfgemaakte paardenbloemen'honing' of Floral Nectar For Honeys van o.a. Lisette Kreischer.  

-Als je absoluut niet wil stoppen met honing eten, kies dan ajb voor biologische honing. Dan weet je, dat de bijen niet met insecticide bespoten zijn. 

-Koop ook biologische koolzaadolie!

-Steun in de mate van het mogelijke biologische landbouw -- je maakt het meest impact wanneer je je lokale bioboer steunt. Er komen meer en meer biopunten bij! Check zeker of er eentje in jouw buurt is: rechtvanbijdeboer en bioinjebuurt. Als je seizoensgebonden bio groenten en fruit koopt, valt de prijs heel goed mee.

-Nog meer opmerkelijke tips om zelf de bijen te helpen: lees hier hoe.  

Binnenkort wil ik hier dieper ingaan op bijvriendelijke bijenkasten die puur voor bijenwelzijn en niet voor honingoogst bedoeld zijn. Er volgt nog een blog met meer info en een interview. Wil je in de tussentijd hier al meer over lezen, check zeker volgende sites, al is het maar voor de machtig mooie foto's:

Bee Kind Hives: how to make a log hive

Apis Arborea

 
 
Enkele mooie foto’s van verschillende soorten log hives: https://boomtreebees.com/the-log-hive
 
Iemand die heel grappige log hives maakt: https://solarbeez.com/tag/bee-beard-log-hive/
 
Ken of ben jij iemand die log hives maakt of kan maken? Neem jij initiatieven om bijen bijvriendelijk te huisvesten? Laat het zeker weten, dankjewel!