zondag 15 juli 2018

Het Verdict na de Moestuin Overstroming

Een tijd geleden was er een hevige regenbui, waardoor onze moestuin grotendeels overstroomde met vuil bruin, stinkend water.
Ik had op internet gelezen dat je groenten die onder water hebben gestaan absoluut niet meer mag consumeren. Het overstromingswater kan namelijk ook de inhoud van ondergelopen septische putten en mazouttanks meesleuren, evenals pesticide-giftig slib van eroderende monocultuurvelden.
Dat was een hele slag. We dachten even dat we nooit meer zouden kunnen tuinieren. We waren al quasi van plan om nog meer fruit - en notenbomen te planten, ipv een groententuin: als die overstromen, blijftt het fruit en de noten eetbaar.
Ik vroeg extra advies aan Velt, en zij hebben me heel erg geholpen.
Volgens hen kon ik:
-de oude erwtjes en peultjes die te, tijde van de overstroming aan de planten hingen niet meer eten, maar de nieuwe wel, mits goed wassen. Dus heb ik alle oude afgeknipt.
-grasmaaisel en onkruid van ondergelopen stukken wel nog als mulch gebruiken tussen de gewassen
-kleinfruit eten, mits goed wassen

Dat was toch iets.
Onze ondergrondse regenwatertank, waar we de gewone wc mee kunnen doorspoelen, waar we de was mee doen en de kuis, was ook ondergelopen en vervuild: het water zag helemaal bruin.
We moesten de tank laten spoelen en -au- leegpompen... 10.000l regenwater: de beek in.
Dan probeer je eens ecologisch te doen🙄...
De tank moet zich nu weer opvullen met regenwater, maar sinds de overstroming heeft het — hoe typisch — nog geen druppel geregend! Dus we doen zuinig aan met wassen, we gebruiken uitsluitend onze compostwc (geen water nodig) en we gebruiken het regenwater uit onze tonnen buiten heel spaarzaam. Verder vangen we heel wat spoelwater e.d. overdag (zie ook: hoe gaan wij om met droogte in onze tuin).

Verder lieten we, omdat dit nu al de zoveelste keer was dat onze tuin overstroomde, een bodemstaal nemen. Met een bang hart wachtten we de resultaten af. We vreesden het ergste...
Maar...
Tegen alle verwachtingen in bleek het resultaat heel goed te zijn!


Arseen, cadmium, lood, koper, kwik, chroom, nikkel en zink liggen allemaal ver onder de waarden!
Door het onderzoek weten we nu ook dat we zandleem hebben, en dat volgende waarden hoog zijn: ph, koolstof, humus (dat komt natuurlijk door die compostwc :-), fosfor, kalium, magnesium en calcium, terwijl natrium zeer laag is. 
We moeten dus zeker geen kalk gaan strooien, maar dat waren we ook niet van plan. 
Andere jaren krijgen we van de buren vaak conifeersnoeisel, wat we over de hele tuin verspreiden, en waarvan we dachten dat het een verzurend effect heeft, maar dat hebben we dit jaar nog niet gedaan.

Door eerst de overstroming mee te maken, en daarna de aanhoudende droogte, hebben we wel veel minder gewassen dan vorige jaren. Omdat we niet goed durfden hebben we te lang gewacht met bonen zaaien, bv, en pompoenachtigen te verplanten. 
We merken dat aan onze wekelijkse boodschappen: normaalgezien zwemmen we nu in erwten, peulen,bonen en bieten, augurken en komkommers, dit jaar moeten we die dingen aankopen. 
Gelukkig hebben we wel veel aardappelen en binnenkort tomaten.
En we zijn heel blij dat we verder kunnen tuinieren!

zondag 8 juli 2018

Hoe gaan wij om met droogte in de tuin?

De afgelopen dagen was het extreem droog, zonnig en warm.
Welk effect heeft dit op onze permacultuurtuin en hoe gaan wij met de droogte om?
Enkel aan de omkrullende blaadjes van onze appelaars kan je merken dat het droog is: verder ziet de tuin er groen en vitaal uit.


 wirwar van bloemen en gewassen
 hoge zonnebloem
 Koningskaars
 melde op de voorgrond, je ziet de mulch tussen de patatten

 aardperen dit jaar twee keer zo hoog als ik (netels en kaardenbol trouwens ook)
 De aalbessen - wij hangen geen netten tegen vogels, maar laten het kleefkruid en de netels tussen de struiken hun ding doen - werkt even goed beschermend tegen vogelvraat!
 De vijver is ondertussen heel erg gezakt

 Gemulchte perelaar

 kaardenbol en venkel
 De appelaarblaadjes krullen om door de hitte
-Dat komt vooral door het vele mulchen. Alle onkruid dat we uittrekken, alle takken die we snoeien, het gras op de paden dat we maaien: dat belandt allemaal tussen de gewassen. Het vormt een soort deken, die de grond beschermt tegen uitdroging, en die de bodem koel en vochtig houdt.

Hebben we daardoor meer slakken (die wel wat mulch en vochtigheid lusten)?
Wij merken dat we, sinds onze eenden door de vos verschalkt werden, hogere concentraties aan slakken in de tuin hebben. Maar onze planten laten ze voor het grootste deel ongemoeid. Je moet weten dat de mulch, naast een nestplaats, ook wel een soort eerste barriere vormt voor de slakkenpopulaties. Ze moeten bij wijze van spreke eerst door de mulchlaag heen bijten voor ze aan de gewassen geraken.
In onze ervaring gaan slakken meestal voor zwakke of reeds dode planten: het zijn opruimers.

-We mengen ook gewassen: tussen aardappelen staan melde en bloemen als koningskaars, kaasjeskruid, kaardebol en goudsbloem.

-Wij geven enkel regenwater bij, aan plantjes die we overgeplant hebben, en aan onze serreplanten. Enkel 's avonds laat of s morgens vroeg, zodat het water niet door de hitte verdampt.
-
Bij echt erge droogte, zoals nu, zetten wij 1 of meerdere emmers in de keuken. Daar gieten we in: stoffige restjes water van de hondendrinkbak, (afgekoeld) opgevangen kookwater van aardappelen en groenten, opgevangen water waarin we onze groenten en fruit hebben gewassen, etc etc.
Je zou ervan versteld staan hoeveel water je op deze manier kan "vangen". Wij geven een emmer per keer aan bv de appelaren.

Wat doen jullie tegen de droogte?